Információk

Rendelés

A rendeléseket minden nap 0.00-tól 24.00-ig fogadjuk.
Előzetes regisztráció nem szükséges.

A rendelés menete:

 1. Keresse meg azt a terméket, amelyet meg szeretne rendelni.
 2. A kiválasztott terméket tegye a kosárba. Amennyiben több terméket szeretne rendelni, folytassa a keresést, és a következő terméket is ilyen módon tegye a kosárba.
 3. Ha minden megvan, töltse ki a szállítási és számlázási adatokat.
 4. A megrendelt termékeket a lehető legrövidebb idő alatt házhoz szállítjuk. Házhozszállítás a Magyar Postával vagy a GLS  futár céggel történik.
 5. Gépek kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi, terjedelmes és törékeny szolgáltatásal. A felára értéktől, súlytól és terjedelemtől függ. Pontos postaköltség miatt keresse az ügyfél szolgálatot a megadott elérhetőségeken.

Személyes átvétel az üzletben

Lehetőség van személyes átvételre és vásárlásra is tamási üzletünkben a központban.
Cím: 7090 Tamási Rákóczi utca 22.
Honeyland méhészbolt, webáruház és üvegcentrum.

Sprinter futárszolgálat, utánvét

A Sprinter futárszolgálat díja függ a csomag tömegétől és darabszámától.

Fizetés

 • Utánvét esetén átvételkor készpénzzel fizethet.
 • Az üzletben való átvételkor készpénzzel fizethet.
  (7090 Tamási, Rákóczi u. 22.)
 • Előre utalással, a pontos szállítási díjról emailben vagy telefonon tájékoztatjuk, majd az összeg beérkezését követően postázzuk a megrendelést.
 • Kérjük házhozszállításnál a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

Ügyfélszolgálat

Ha kérdése van az oldalon található termékekkel kapcsolatban vagy a vásárlással kapcsolatban, akkor hívjon minket:

hétfő - péntek: 9:00-17:00

Szombat: 08:00- 12:00
Pelcz Tibor e.v

Tel: +36/70/335-9091

email: honeylanditalia@gmail.com

Üzemeltető

Pelcz Tibor
Székhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 22.
Adószám: 67993327-2-37
Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 51060590

Nytsz: 1694

Nyilvántartásba vette: Gulyásné dr. Könye Katalin Tamási Közös Kormányzati Hivatal Jegyzője. 

Számlaszám (K&H): 10408155-50526754-81831001
Nemzetközi uniós adószám: HU23942198
Nemzetközi bankszámlaszám: HU34 10408155-50526754-81831001, SWIFT kód: OKHBHUHB
A csomag átvétele után kérjük, ellenőrizze le a tartalmát. Kérjük, minél hamarabb jelezze ügyfélszolgálatunkon, amennyiben valami hiányzik a csomagból, vagy hibás!

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a Fogyasztó jogosult a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az elérhetőségeinek bármelyikére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a következő elállási nyilatkozat mintát: 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az Elállás pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó.

Elállás esetén a termék az Eladó címére küldendő vissza postai úton, vagy személyesen is visszaviheti a Fogyasztó: Pelcz Tibor e.v. 7090 Tamási Szabadság u 66 2/5

A termékkel együtt a Fogyasztó beazonosíthatósága érdekében a megrendelőlap vagy a számla másolata is visszaküldendő.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a következő esetekben:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (pl. élelmiszer, kozmetikai termékek, stb.).

Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte.

Távszerződés

A szerződés tárgya a Honeyland Méhészbolt,Webáruház és Üvegcentrum internetes áruházában található valamennyi termék. Az termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon találja meg.

A megrendelés elküldésével és annak a méhészbolt e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Pelcz Tibor e.v., 7090 Tamási Szabadság 66 2/5., Adószám: 67993327-2-37, mint Eladó, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Az Eladó köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat és a szállítás díját készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A Vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti az ügyfélszolgálatunkon telefonon.
Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Tolna Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve : magyar, német, angol, olasz, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a méhészbolt nem iktatja.

Az Eladó Fenntartja a jogot, a már visszaigazolt, megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Vevő által megadott adatok módosíthatók belépést követően a  fejléc jobb felső sarkában megjelenő "Adataim" linkre kattintva, valamint a honlapon megadott elérhetőségeink bármelyikén, szóban vagy írásban.

A Pelcz Tibor e.v. által üzemeltetett www.honeyland.hu internetes áruházban való regisztrációval elfogadom az áruház felhasználási, adatvédelmi és szállítási feltételeit, és köteles vagyok azok betartására.
Amennyiben ennek ellenére saját hibámból, indoklás nélkül nem veszem át a sérülésmentesen szállított, általam rendelt terméket, termékeket, ezáltal anyagi kárt okozva Pelcz Tibor egyéni vállalkozónak, köteles vagyok a keletkezett anyagi kár, az oda- illetve visszaszállítási költség, Pelcz Tibor e.v. felé való megtérítésére. Ennek mértékét Pelcz Tibor e.v. az őt ért anyagi kárnak megfelelően határozza meg.

Amennyiben a felhasználó hibájából történt anyagi kárát 8 munkanapon belül nem teljesíti úgy az okozott kárt végrehajtásra adja.

Tárhelyszolgáltató: 

Név: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-563212

Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.

Website: www.net23.hu

Képviselő neve: Czina Sándor

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Adószám: 12188224-2-41

Telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefonszám: 06 1 450 1222

Fax: 06 1 450 1223

Szavatosság

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelet tartalmazza.

A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Webáruház felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, ebben az időszakban a bizonyítás a Webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

A megrendelt új termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint 2 év szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa Pelcz Tibor egyéni vállalkozót. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

 • elsősorban kicseréljük
 • ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk,
 • vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik.

A hibás terméket a vásárló köteles az Eladó ügyfélszolgálata részére eljuttatni.

Panaszkezelés

A www.honeyland.hu webáruház célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a panaszát az "Elérhetőségek" menüpontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén megteheti. Áruházunk a panaszát, annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamit arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. Fogyasztó panasza esetén a következő hivatalokhoz fordulhat.

 • Tamási Város jegyzője, 
  7090 Tamási, Szabadság u. 46-48., 
  Tel: 06-74-570800
 • Tolna Megye Kormányhivatal
 • Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
  7100 Szekszárd Kiskorzó tér 3., 
  Tel: 06-74-501414
 • Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működtetett békéltető testület, 
  7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25., 
  Tel: 06-74-411611
 • TM-I MSZH. Tamási kerületi állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal, 
  7090 Tamási, Szabadság u. 29., 
  Tel: 06-74-570264

Kosár 0 Termék Termék (üres)    

Nincs termék

Még meg kell határozni Szállítás
0 Ft‎ Adó
0 Ft‎ Összesen

Fizetés